Wednesday, September 1, 2010

AKO SI TOMAS!

Namukat-mukatan kong
napapawi ng alinlangan
ang tiwalang noonpaman
ay sa Iyo na

Ang pusong Iyong
hinarana at binuhusan
ng pagsinta
ay madaling nalinlang
ng mga manunuyong
sa Iyo'y di papara

Iyong sinabi,
"Nakaraa'y mo'y tingnan,
at nang iyong makita
na ang buhay mo'y
isang musika"

'Walang musika!'
aking biglaang nasambit

Naging lingid sa aking
kaalamang
ang pangalan ko'y
paksa ng Iyong awit.

No comments:

Post a Comment