Monday, August 16, 2010

BREAK 5: WORSHIPPER 4 LYF SERIESGMYX BREAK FIVE SERIES
WORSHIPPER FOR LIFE

GMYX BREAK FIVEBREAKING WORLDLINESS WITH WORSHIP
AUGUST 15-22
WORSHIPPER FOR LIFE 

QUESTION: Kung biglang nagkasunog sa bahay n’yo (wag naman sana) at may pagkakataon kang ilabas ang isa sa mga gamit n’yo, ano ang ilalabas mo?

Passages: Matt. 4:10       worship God and serve Him only
                Matt. 6:24       two masters
                Jer. 2:5b           worthless idols
                Rom. 1:25        worshipping created things over the Creator

INTRODUCTION

                Revelation is the last book in the Bible. Nakasulat dito ang mga mangyayari sa Last Days at sa pagbalik ni Hesus sa earth. Nabanggit rin dito kung paano magtatapos o magku-culminate ang lahat sa walang hanggang paghahari ni God at exciting na WORSHIP na ating ibibigay sa Kanya

                Hindi aksidente ang mga bagay-bagay sa earth. Nilikha tayo ni God para i-worship Siya. Worship could mean serving Him, praying to Him, thinking of Him, singing to Him, reading His Word, seeking Him, appreciating Him, thanking Him, giving to Him, attending church, etc.

                Kung worship ang primary purpose natin, masasabi mo ba na ang buhay mo ay nagiging worship kay God? Napaprioritize ba natin ang WORSHIP sa buhay natin?

                Tayo ay WIRED to worship. Hindi natin maitatanggi na may wino-worship tayo. You either worship God or ___________. (Material things, person, artist, self, intellect)

                Dahil NEW LIFE na ang nararanasan natin ngayon, at may NEW MASTER na tayo. NEW na rin ang PASSION natin, which is to worship God. Ngayon ay pag-uusapan natin kung paano ba natin sasambahin si God.

1.       XCLUSIVELY
Matthew 4:10; Matthew 6:24

Exclusively also means ONLY. Meaning, si God lang ang nag-iisang Dios sa buhay natin. Hindi music, money, person o hobby.

Ang buhay natin, katawan natin, treasures natin, talents natin ay for the Lord. Ang best natin is for the Lord. 

Sabi ni Jesus, ‘serve God only’. Ang pag-aaral natin, ministry o gawain sa bahay ay service natin kay God. Kahit mahirap OK lang, dahil worship natin yun kay God.

Mahirap mag-serve sa 2 masters. Kasi maaring ibigay natin ang best natin sa isa, at maging tira-tirahan lang si God. (Facebook vs. Devotion; friends vs. Discipleship; Load vs. Tithes)

Bakit ONLY? Dahil God is the ONLY One who can satisfy us. If you are lonely, where do you run for comfort? If you are in pain, who do you turn to? Kanino ka umaasa?

Nothing wrong with friends, money, fun, food, pet, crush, fb, etc. They are good. Pero kapag sila na pinaglilingkuran natin o feeling natin ay end of the world na pag nawala sila, nagiging idol na natin sila. Good turned into god. Romans 1:25

ONLY dapat dahil ang mga bagay na ito ay maaaring mawala, compared kay God na mamahalin pa rin tayo forever. Hindi Niya tayo iiwan. Hindi Niya tayo ilalaglag.

Question: Anu-ano sa buhay mo ang enemies ng worship?
________________________________________________________________________

2.       XTRAVAGANTLY

Anong ibig sabihin ng xtravagantly? (bongga, galante, no reservation)

May examples sa bible ng mga tao na nagbigay ng xtravagant worship kay God:
David- most of the chapters in Psalms eh sinulat niya. Sumayaw siya ng hindi nahihiya habang nagwoworship siya kasama ng mga tao. Naghanda rin siya ng millions of cakes bilang celebration at worship kay God.

Mary of Bethany- spent a year’s wage para makabili ng mamahaling pabango at ibinuhos iyon kay Jesus. Pati buhok niya ay ipinampahid niya ng pabango. Napuno ng halimuyak ang buong paligid kung saan sila naroon.

Hindi tayo nagwo-worship para may makuha kay God, o dahil may gusto tayong makitang result. We do this dahil GUSTO natin ito, dahil nasisiyahan tayo dito.

Dapat nating sambahin si God extravagantly dahil WORTHY o karapat-dapat Siya nito. Hindi tira-tirahan.  Hindi unti-unti. Pabuhos. Labis-labis at umaapaw.

Sa paanong paraan natin maipapakita ang xtravagant worship?
                Sa praise and worship
                Sa school (pag-aaral ng mabuti as worship kay God)
                Sa discipleship
                Sa house
                Sa ministry
(you can give an example na true story like, may problem o may sakit tapos nagworship pa rin kay God...na kahit dark times ay kailangang i-worship Siya)

Maaaring pag naging xtravagant worshipper tayo ay sabihin ng iba na nag-aaksaya tayo ng oras o nagiging ‘baliw’ na. Dapat tayong matuwa rito dahil nagiging evident ang pagiging xtravagant worshipper natin.  Eto ay mabango kay God.

3.       XPLOSIVELY

What does it mean to be explosive? (sabog, may energy, may impact, may dating, powerful)

Worshipping God xplosively also means walang shame o itinatago about it. Kita sa iyo.

Ang pagsamba ay hindi isang monotonous at boring na gawain. Kaakibat rito ang pag-express natin ng emosyon...ito ay dahil namangha tayo, hindi gusto lang nating magpaka-emo. (The book of Psalms is a good example)

May dahilan why we ‘praise God’. (Salvation, blessings, protection, love of God, nature)

Kung ang sun, moon, stars, waters, lightning, animals ay inutusang magpuri kay God, tayo pa kaya? (Psalm 148)

Katulad rin ng isang pagchi-cheer sa game. May excitement. We don’t remain silent.

Read Psalm 100..

How can we xplosively praise God?
___________________________________________________________

CONCLUSION
                Ang pagsamba sa Diyos na lumikha at nagligtas sa atin ay nagreresult sa buhay wherein evident ang power at presence ni God. Nakakapagbago ang worship. Kung totoo tayong worshippers, makikita sa buhay natin ang undivided na pag-ibig kay God (exclusive), walang limitation na paglilingkod sa kanya(extravagant), at powerful testimony natin as believers (explosive).


GUIDE QUESTIONS
1.    1.   Sa tatlong nabanggit, alin ang kailangan mong pagtibayin?
2.    2.    Sabi nga, we are to worship God explosively. Kasama rito ay ang pag-express natin ng emotions sa Kanya,   with sincerity at walang hypocrisy. Anong kaibahan ng sincere worship at fake worship?
(fake: focused sa outward, kunwaring nagwoworship, double-lifestyle)
3.     3.  Anu-anong emotions ang included sa worship?  (give examples)
(thankfulness, gladness,brokenness, awe (mangha), courageousness (tapang, trust kay God), stillness, love, joy, peace, excitement...)
4.     4.  Anu-ano sa buhay mo ang mga nagiging enemies ng worship?

No comments:

Post a Comment