Sunday, May 16, 2010

CHRISTVILLE DEVOTIONS


CHRISTVILLE TRANSFORMERS
Day 2

In him (Christ) was life, and that life was the light of men. The light shines in the
darkness, but the darkness has not understood it. John 1:4

Hindi tayo ni-rescue ni Christ sa Kingdom of Darkness para lamang sa sarili nating comfort. May purpose kung bakit nasa Kingdom of Light tayo, at ito ay para i-lead ang friends, classmates at family members natin sa Kingdom na ito. Tinawag ka ni God para mag-testify concerning Christ, na nagsabing “I am the light of the world.” (John 8:12)

Ang nakakalungkot na truth ay hindi naiintindihan ng mga nasa darkness (hindi pa tumatanggap kay Christ) ang mga bagay na nasa Kingdom of Light. Hindi alam ng mga nasa DARKVILLE ang road to CHRISTVILLE. Sinend ka ni God upang ituro sa kanila ang daan patungo rito. Sino ang daan? Si Hesus lamang, na nagsabing “I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me.’’ (John 14:6)

Minsan, nakakalungkot tanggapin na nakakalimutan natin si Christ pagkalabas sa church. OK tayo ‘pag Sundays, pero from Mon-Sat ay kamukha na rin tayo ng mga nasa darkness. Nakakalimutan nating Christians tayo.

Tinatawag tayo ni God na lumabas sa tinataguan natin at ipakita sa buong mundo ang tunay nating kulay. It says in Isaiah 60:1-2:

Arise, shine, for your light has come,
                 and the glory of the LORD rises upon you.
See, darkness covers the earth
       and thick darkness is over the peoples,
       but the LORD rises upon you
       and his glory appears over you.

Ready ka na ba na magamit ni God upang i-transform ang lugar kung saan ka naroroon?
Let God transform you first; you will see Christ shine on you.

HAVE A BREAK!
1.   Sure ka na ba na nasa Kingdom of Light ka? Ipaliwanag.
__________________________________________________________________________
2.   May mga practices ka ba na katulad ng mga ginagawa ng mga nasa darkness? Kung meron, handa ka bang isuko ang mga iyon kay Hesus?
__________________________________________________________________________
3.   Sa papaanong mga paraan mo mali-lead ang friends, classmates at family members sa Kingdom ni Christ?
__________________________________________________________________________