Sunday, March 7, 2010

TO KNOW YOUR NAME (tagalog version)

Ibinigay mo, Panginoong Hesukristo
Ang iyong dugo para sa kapatawaran ko
Ang aking buhay, binago ng pag-ibig mo
Kaligtasan, sa aki'y inialay