Monday, February 1, 2010

Washing Machine

Browsing upon my xanga site. Found this quote:

...Akala ko'y habambuhay nang paiikutin ng washing machine ang aking nagngingitngit na damdamin. Pumihit at pumihit ang tadhana, biktima ang puso kong sa pagkaulila'y nagkasala.Subalit takdang oras ay dumating, sa isang 'tik!' ako'y ginulat. Pag-ibig na tunay sa aki'y nag-ahon, luha ko'y tinuyo sa dryer ng panahon.
(It was just an entry in my creative writing course, college days)

No comments:

Post a Comment